Arbetslag 7-9

I arbetslag 7-9 ingår 3 klasser och 7 lärare med olika ämneskombinationer. Till varje klass är 2 klassansvariga lärare knutna. Varje elev har en ansvarslärare som har hand om mentorssamtal, utvecklingssamtal mm.
Som elev och vårdnadshavare kan du tydligt följa vad eleverna ska lära sig genom de planeringar som lärarna gör för varje arbetsområde. Du kan följa elevernas kunskapsutveckling med hjälp av de ämnesmatriser som lärarna fyller i.
Undervisningen bedrivs främst åldershomogent, men under några lektionspass varje vecka arbetar eleverna åldersblandat. Vi genomför också olika ämnesövergripande teman under läsåret, där eleverna arbetar tillsammans mellan klasserna. Vi har delar av undervisningen förlagd i halvklass, bl. a vissa lektioner i matematik, NO, slöjd och musik.
Alla elever i årskurs 7-9 har PRAO. 4 dagar i årskurs 7 och 5 dagar i årskurs 8 och 9. PRAO´ n är kopplad till kunskapskraven och utgör en del av den ordinarie undervisningen.
Eleverna väljer språk i årskurs 6. Vi erbjuder franska och spanska som språkval.
Eleverna gör sitt val efter att de först har fått prova på de två alternativen under några veckor.
Varje år erbjuder vi eleverna att följa med på en skidresa, där de för en liten avgift (f n 80 kr) har möjlighet att prova på utförsåkning under en dag.