Kontakt

Besöksadress
Ljungstigen 2
153 36 Järna

Postadress
Box 72
15322 Järna

Telefon

Skola: 08 551 70329
Fritidshem: 08 551 70316
Personal arbetsrum: 08 551 70332
Fax: 08 551 70321
Sjukanmälan: 551 70329
e-mail: info@jarnafriskola.se
Hemsida: http://www.jarnafriskola.se

Rektor: Charlotte Dackebro: 08 551 70329 mobil: 072 520 53 71
Skolsköterska: Lotta Lassbo (måndag, onsdag, ): 072 520 53 74
Specialpedagog Annika Frykberg 072 520 53 73
Kurator Zoria Söderberg: 072 520 53 74