Elevhälsoteam

Järna friskolas elevhälsoteam består av specialpedagog, 100 %, skolsköterska 40 % och skolkurator 100 %. Dessutom ingår rektor i elevhälsoteamet. Sköterska och kurator är på skolan vardera 2 dagar/vecka. Skolläkare finns på plats ett par gånger varje termin.
På skolan finns god kompetens gällande elever i behov av särskilt stöd och tillgång till kompensatoriska läromedel.
Vid behov tar skolan in extra kompetens från Södertälje kommuns resurscentrum.