Fritidshem

Fritidshemmet och skolan arbetar mot samma mål och kompletterar varandra. Fritidshemmet lägger stor vikt vid att främja barnens sociala utveckling.

Vi arbetar för att barnen ska fungera bra i grupp, acceptera varandras olikheter och lära sig lösa konflikter på ett bra sätt. Barnen tar egna initiativ till aktiviteter och ansvar för sig själva, andra och miljön runt omkring. Inomhus kan barnen spela spel, måla, rita, sy mm eller bara vara tillsammans. Utomhus spelar barnen basket, landhockey, fotboll, eller leker tillsammans. Alla barn har ett stort behov av den fria leken och får stort utrymme för den.

Bastider öppning 6.30 stängning 17.30.

Vi har stängt på fritidshemmet: klämdagar, planeringsdagar (dessa meddelas hemmet i god tid) och några veckor på sommar lovet.