Arbetslag 3-6

I arbetslag 3-6 ingår 4 klasser. De undervisas av 6 olika ämneslärare. I arbetslaget ingår också lärarna i musik och slöjd. Till varje klass är 2 klassansvariga lärare knutna. Varje elev har en ansvarslärare som har hand om mentorssamtal, utvecklingssamtal mm.
Som elev och vårdnadshavare kan du tydligt följa vad eleverna ska lära sig genom de planeringar som lärarna gör för varje arbetsområde. Du kan följa elevernas kunskapsutveckling med hjälp av de ämnesmatriser som lärarna fyller i. Varje elev har en loggbok där de planerar och utvärdera sitt arbete. Ansvaret för planering ökar successivt efter ålder och mognad hos eleverna.
I 3-6 börjar man dagen med en kortare samling. Därefter följer lektioner i de olika ämnena, ledda av ämneslärare. Vissa lektioner har eleverna med sin klass, andra bedrivs i åldersblandade grupper, där årskurs 3 och 4 respektive 5 och 6 arbetar tillsammans. Temaarbeten genomförs några gånger varje läsår. Ofta är dessa knutna till de utedagar som genomförs kontinuerligt.
I årkurs 5 åker eleverna på lägerskola till Kolmården under 2 dagar. I årskurs 4 gör eleverna arbetsplatsbesök på olika företag runt om i Järna. När de går i årskurs 5 och 6 har de PRAO.