Elevråd

Skolans elevråd är uppdelat i två grupper: Årskurs F-4 och 5-9. Elevrådet träffas ca 4 gånger/termin under ledning av rektor. Varje klass genomför klassråd, från vilka klassens representanter tar med sig frågor som behandlas på elevrådet. Elevrådet är med och påverkar frågor som rör t. ex skolgård och arbetsmiljö. De äldre eleverna är också med vid anställningsintervjuer.
Till elevrådet finns ett matråd kopplat, där eleverna träffar skolmåltidspersonalen.