Lucia 2019

Det traditionsenliga luciatåget utomhus med elever från förskolan till klass 2 var fantastiskt. Eleverna sjöng med stor glädje och inlevelse. Elever från klass 5 var fackelbärare och spred ljus för oss alla.

 

 

Klasserna 7-9 spred ljus och glädje på skolan, på Fläkten och på Ljungbackens äldreboende. Ett fantastiskt luciatåg. Tack till alla elever och till musiklärare Elin Folkesson.