November och December

I slutet av terminen händer det alltid mycket. Här ser ni ett litet axplock av vad som hänt.

Hantverksdagen.

Sexorna besökte naturskolan och arbetade med temat ”eld”.

Nobeldagen med brobygge och Nobelmiddag.

Lucia!

På Luciakvällen såldes saker som tillverkats på hantverksdagen. Alla pengar skänktes till våra tre fadderbarn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment *