9or jobbar med sina namn i 3d-bokstäver av papp som de sedan tecknar av.