maj 2018 archive

Grön Flagg

Skolan har under läsåret arbetat med att bli en Grön Flagg-skola. En av temadagarna  fick åk. 3-6 i grupper jobba med hur plast påverkar våra hav.

En annan temadag handlade det om framtidens miljösmarta hus, mat, fordon och prylar.