Välkommen till Järna friskola!

 

Järna friskola startade sin verksamhet i augusti 1999. Skolan är sedan flera år fullt utbyggd , från förskoleklass till år 9.
I skolan finns ca 260 elever. Skolan startades av pedagoger som ville förverkliga en vision, en vision om en sammanhållen liten skola. En skola där arbetet inspireras av Maria Montessoris tankar om barns lärande och deras utveckling. Utomhusdidaktik ingår som ett naturligt moment i undervisningen.

 

Logga in på Schoolsoft.